Zarządzanie z wiedzą i doświadczeniem

Ella Grünefeld jest coachem i doradcą niemieckich przedsiębiorstw w Polsce jak i przedsiębiorstw polskich wchodzących na rynek niemiecki.

Jeżeli planujesz założyć w Polsce lub w Niemczech firmę, zreorganizować już istniejącą czy też otworzyć nowe obszary działalności, wraz z Tobą opracuję cele strategiczne dotyczące jej organizacji i zarządzania – zaczynając od analizy potencjału firmy, a kończąc na rozwoju kapitału ludzkiego.

W centrum mojego działania stoją kompetencje przywódcze, rozwój organizacyjny oraz Interim Management czyli  zarządzanie tymczasowe. We współpracy zawsze uwzględniam główne założenia, na których opiera się dana kultura, aby w pełni wykorzystać tkwiący w niej pozytywny potencjał i synergie.

Jako coach, doradca i manager poruszam się w dwóch kulturach.
Ta transgraniczna praca wzbogaca moje spojrzenie na procesy gospodarcze, rozwój organizacji i zarządzanie.