Od wiedzy do umiejętności

Coaching i trening

Ludzie w przedsiębiorstwach są pełni kompetencji. Ten, kto wspiera swoich pracowników w ich rozwoju osobistym i zawodowym, podnosi ich wydajność. Coaching i treningi są integralną częścią  złożonego procesu rozwoju organizacji.

Wspieram indywidualną ścieżkę rozwoju od wiedzy do umiejętności poprzez:

  • indywidualny coaching dla specjalistów i kadry kierowniczej,
  • coaching przez telefon, jeżeli czas jest ograniczony, a koszty mają być transparentne
    i przewidywalne,
  • przekazywanie wiedzy i narzędzi zarządzania,
  • trening technik sprzedaży, zarządzania projektami oraz organizacji pracy,

Potencjał, jaki niosą ze sobą ludzie, związany jest z ich historią. Warunkiem jego uwolnienia jest wiedza o tym, czego konkretna osoba doświadczyła i czego się nauczyła w danej kulturze.