Kierowanie ludźmi z pozycji przyjaciela

Kompetencje przywódcze

Rozwój efektywnej kultury przywódczej jest centralnym zadaniem każdego przedsiębiorstwa. Pracownicy stanowią jego największy kapitał.
Dobre osobowości przywódcze są przyjazne wobec ludzi, przez co wyzwalają cały potencjał swoich pracowników, wykorzystując również kulturową różnorodność, aby wspólnymi siłami dążyć do realizacji wizji i celów. Tak zaczyna się sukces.

W zakresie rozwoju kultury przywódczej oferuję:

  • analizę struktur zarządzania oraz narzędzi kierowania personelem,
  • doradztwo i rozwój strategii w decyzjach kadrowych,
  • coaching dla kadry kierowniczej,
  • coaching międzykulturowy dotyczący polsko-niemieckiej współpracy zespołowej.

Aby zarządzanie zostało właściwie zrozumiane, musi być jednoznaczne. Koleżeński styl zarządzania w Polsce odbierany jest zupełnie inaczej niż w Niemczech. Dla kadry kierowniczej wiedza ta jest niezbędna.