Wymierne impulsy w krótkim czasie

Zarządzanie tymczasowe – Interim Management

Masz tymczasowy wakat na szczeblu kierowniczym w Polsce lub w Niemczech? Chcesz wdrożyć nowe wzorce zarządzania? Chcesz przyspieszyć procesy? Z wielu powodów warto zainteresować się zarządzaniem tymczasowym. Wykorzystaj to strategicznie.
Właśnie przedsiębiorstwa działające na rynku międzynarodowym potrzebują do tego zadania eksperta z doświadczeniem w zarządzaniu, zdolnością zjednania sobie autorytetu i kompetencją międzykulturową.

Jako manager tymczasowy z doświadczeniem zdobytym w Polsce i w Niemczech przejmę odpowiedzialność za:

  • zarządzanie zmianami,
  • analizę, strategię i realizację konkretnych działań,
  • realizację projektów,
  • implementację konstruktywnej kultury przywódczej, opartej na wartościach.

Interim managerowie są praktykami i pragmatykami, mającymi jasno określony cel i zachowującymi najwyższą lojalność wobec zleceniodawcy. Wynikające z międzykulturowości synergie do strategicznego rozwoju firmy posiadają wymierną wartość.