Referencje

Dziękuję za zaufanie!

Pracuję dla klientów z branży samochodowej, logistycznej, finansowej, farmaceutycznej i energetycznej w Niemczech oraz Polsce. Na życzenie chętnie udostępnię listę wybranych klientów.
Ponadto współpracuję ze znanymi niemieckimi firmami konsultingowymi oraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Warszawie.