Zrozumienie prowadzi do sukcesu

DE/PL – międzykulturowo

Ponad 80 procent problemów w kontaktach międzykulturowych polega na nieporozumieniach wynikłych z różnic kulturowych.

Zarządzanie interkulturowe

Moje usługi doradcze zawsze uwzględniają usytuowanie  kulturowe przedsiębiorstwa, jego partnerów biznesowych, a także różnorodność składu załogi. W celu stworzenia optymalnego systemu zarządzania, aktywnie wykorzystującego synergię tkwiącą w różnicach międzykulturowych, oferuję m.in.:

  • informacje o specyfice i sytuacji  rynkowej wybranych branż  oraz stylach negocjacyjnych,
  • przekazywanie wiedzy o mentalno- specyficznej percepcji  oraz typowych wzorcach zachowań,
  • analizę uwarunkowanych kulturowo struktur organizacyjnych i stanowisk pracy,
  • wsparcie przy wykorzystywaniu potencjału edukacyjnego zatrudnionych.

Polacy i Niemcy są różni

Mimo, że Polacy i Niemcy są sąsiadami i należą do UE, nie różnią się pod względem fizycznym i mogą się ze sobą płynnie porozumieć po niemiecku lub angielsku, to jednak kultura i mentalność w Niemczech różni się od tej w Polsce, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przebiegu współpracy w organizacjach.

„Dobrze – źle“ nie istnieje

Aby zapobiec w przedsiębiorstwie konfliktom i problemom wynikającym z odmiennej mentalności, należy te różnice rozpoznać i zaakceptować. „Tutaj jest tak, a tam inaczej“ zamiast „Dobrze i źle“ – brzmi zasada dialogu międzykulturowego.

Kontakt osobisty jest w Polsce ważniejszy niż korespondencja. Umowy są wyrazem osobistego zaufania. Osoby na stanowisku kierowniczym powinny być tego świadome.